Den bedste arbejdsplads - de mange regnskaber

er et koncept for forretningsudvikling, der kort fortalt kan sammenlignes med:   Vi sender uden mange grublerier eller tanker, måske bort set fra lidt økonomisk timing, sender vores bil eller PC til det periodiske vedligeholdelsescheck. Alle der deltager i vurderingerne og bedømmelsen af virksomhe...

Læs mere »
Ét samlet udbud

Ét samlet udbud af kultur og fritidsaktiviteter.  Koordinering og samspil i et geografisk område er en forudsætning for området samlede attraktivitet - det gælder også for kultur-, fritids- og oplevelsesområdet.  Supplerende tekst under udarbejdelse... 
Fra NETVÆRK til FLETVÆRK

Danske virksomheder er nødsaget til at indgå i et tættere og mere forpligtende samspil med hinanden, hvis vi skal udvikle konkurrenceevnen.   Hvor netværk grundlæggende drejer sig om at møde mennekser og opbygge personlige relationer handler fletværk i større grad om at "flette" forretninsgmodelle...

Læs mere »
Videncenter

InnovationsDesign var med som "en af bagmændene" i etableringen af Videncenter for udvikling af kultur- og fritidscentre i Danmark. I de efterfølgende år har vi i det regi gennemført en lang række af udviklingsopgaver og på den måde bidraget til vækst såvel af finansiel som menneskelig karakter. ...

Læs mere »
Perspektiv i Ledelse

Perspektiv i Ledelse burde være en selvfølgelighed, men...  Mange mener i dag, at Jacob Jensens kompromisløse design var den afgørende årsag til, at B&O overlevede, mens de sidste danske radio/tv-producenter samtidig bukkede under. Han tænke helt omv...

Læs mere »
House of Excellence

For bestyrelser, direktioner og ledergrupper!   Vores A-kæde har erfaringerne, kompetencen og kapaciteten til en validering af virksomhedens ”business plan” ofte kaldet strategi. Formålet er ofte indlysende – ønsket eller behovet for et uvildigt supplement til egne analyser og øget værdiskabe...

Læs mere »
Talentudvikling på tværs af idræt, kultur, uddannelse og erhverv

"Talentudvikling - hvordan arbejder vi med vilje, lyst og evner" InnovationsDesign medvirker i dette arrangement iværksat af en række initiativrige personer i og med support fra Holstebro Kommune. Læs hele oplægget her Netvrksmde.pdf    
Skitser af en fremtid

Selvom Danmark har europarekord i antallet af idrætshaller, så har både nutidens og fremtidens idrætsbillede svære vilkår i de nuværende danske standarthaller. 75 % af dem er bygget før 1983 - i en tid, hvor et halgulv med opstregning til forskellige boldspil, et par omklædningsrum og en kiosk var t...

Læs mere »
Profilbogen - den rette størrelse

Jeg oplever, at Vestjylland - med Holstebro som en slags centrum eller kerne - har den helt rigtige størrelse. Ikke for lille til ikke at have kritisk masse nok, ikke for stor til ikke at kunne overskue og kombinere, men lige præcis den størrelse og den kapacitet, som kan skabe troværdige og bæred...

Læs mere »
Code of Care - Lancering 14. april 16.00 - 18.00

Code of Care blev lanceres den 14. april 2011.     Professor Steen Hildebrandt skrev blandt andet om Code of Care i Børsen den 3. marts samme år:   Jeg besøgte en virksomhed i Holstebro forleden. Creativ Company hedder den. Her tænker man nyt. Man beklager sig ikke; her giver man ikke de andre ...

Læs mere »
Lederskabet - det vikarierende håb

Ledelsesopgaven er i højere grad en funktion end én person. Ledelsesopgaven hersunder særligt lederskabet, er således et udtryk for summen af hvad flere med ledelsesopgaver evner at præstere i flok. Godt gammeldags gruppearbejde - teamwork vil i større grad end tilfældet er i øjeblikket blive svaret...

Læs mere »
Code of Care

Der er så mange i dette dejlige land, der har "ondt i livet" - behøver det at være sådan…?   Tænk sig!   Hvis vi blandt virksomheder og offentlige arbejdspladser kunne få et reelt paradigmeskift, så vi bliver bedre til at tage hånd om hinanden. Få lysten til at tage socialt ansvar og ansætte men...

Læs mere »
Ambitiøs på egne vegne

Til dig der er ambitiøs på egne vegne Så er der dugfrisk nyt, om vores "Vej Vilje" forløb, til de tre destinationer, hhv. Korsika, Sardinien og Toscana. Forløbet gennemføres i perioden april til september, som et åbent lederudviklingskursus.     I samarbejde med Jesper Ravn fra Corporate Travel ...

Læs mere »
Mig, Mozart og konsulentrollen

De sidste sten er ved at være på plads. Arbejdstitlen på projektet har været Mig, Mozart og konsulentrollen. Epilog    På den ene side er der nogen der mener at musikalsk intelligens…   Denne intelligenstype er særligt udviklet hos sådanne mennesker, der arbejder med musik i enhver form: toner...

Læs mere »
Bogudgivelse

Det siger de om bogen:     “Strategisk overensstemmelse indeholder en effektiv metode til at vurdere om virksomhedens organisatoriske struktur er i overensstemmelse med den ønskede udviklingsretning. Bogen indeholder et praktisk værktøj til at sikre at man som leder får skabt en virksomhed hvor ...

Læs mere »
Danmark knækker - løsning eller opløsning

I løbet af 24 timer skal ni personer fra toppen af dansk politik og erhvervsliv sammen finde løsninger, som kan rette op på den skæve udvikling af Danmark. Vandtårnet, der også huser Tønder Museum, er rammen om deres arbejde. Her er der både udsigt hele kompasset rundt og til de konkrete udfordringe...

Læs mere »TANKEMAILS

Name: *

Email: *

* Skal udfyldes
 

SECOND TO NONE