Ledelsesopgaven er i højere grad en funktion end én person. Ledelsesopgaven hersunder særligt lederskabet, er således et udtryk for summen af hvad flere med ledelsesopgaver evner at præstere i flok. Godt gammeldags gruppearbejde - teamwork vil i større grad end tilfældet er i øjeblikket blive svaret på lederskabets udfordringer, når der ønskes organisatoriske løsninger på særdeles vanskelige udfordringer. Under redigering...

 TANKEMAILS

Name: *

Email: *

* Skal udfyldes
 

SECOND TO NONE