Der er så mange i dette dejlige land, der har "ondt i livet" - behøver det at være sådan…?

 

Tænk sig!

 

Hvis vi blandt virksomheder og offentlige arbejdspladser kunne få et reelt paradigmeskift, så vi bliver bedre til at tage hånd om hinanden. Få lysten til at tage socialt ansvar og ansætte mennesker på særlige vilkår – ikke for at få billig ”arbejdskraft”, men på baggrund af et reelt ønske om at tage ansvar for mennesker og for vort såkaldte velfærdssamfund.

 

 

Tænk sig!

 

 

Hvis vi kunne tale om den forpligtelse, der må ligge i at ressourcestærke mennesker/virksomheder og organisationer aktivt tager ansvar og hjælper dem, der er – eller i en periode af deres liv er – ressourcesvage.

 

 

Tænkt sig! 

 

 

At Code of Care bliver et symbol på at jeg – på at vi – på vores arbejdsplads har besluttet at tage hånd om hinanden. Et symbol på at gå positivt ind i samarbejdet med offentlige myndigheder med henblik på at almindelige mennesker på ualmindelige vilkår. Fordi vi har ressourcerne og fordi sådan bør det være.

 

"Vi må ikke blive så fattige, at vi kun har råd til at give hinanden penge…”

 

Founded in Vestjylland/Holstebro September 2010-08-30

 

 

 

 

 

 

 

 TANKEMAILS

Name: *

Email: *

* Skal udfyldes
 

SECOND TO NONE