I løbet af 24 timer skal ni personer fra toppen af dansk politik og erhvervsliv sammen finde løsninger, som kan rette op på den skæve udvikling af Danmark.
 
Vandtårnet, der også huser Tønder Museum, er rammen om deres arbejde. Her er der både udsigt hele kompasset rundt og til de konkrete udfordringer i udkanten af landet.
 
Arbejdsformen adskiller sig fra den traditionelle, når skarpe politikere og topchefer mødes. I stedet for fokuserer på uenigheder, vil de ni aktører her få som opgave, at de skal forsøge at blive enige. Vi kan ikke vide, hvad de bliver enige om, men hensigten er, at de udarbejder en handlingsplan  med konkrete initiativer, som de alle ni forpligter sig til at arbejde for efter Et Døgn for Danmark.
 
DR giver hele Danmark mulighed for at følge med i arbejdet: Vi sender live fra Vandtårnet på denne side, Radioaviserne følger udviklingen i timenyhederne, Update sender reportager undervejs, og TV-Avisen bringer indslag både lørdag og søndag kl. 18.30.
 
Resultatet af anstrengelserne præsenteres i 21 SØNDAG i en live-udsendelse fra Tønder. Her vil Reimer Bo Christensen udfordre resultaterne foran et stort publikum og stille spørgsmål på vegne af danskerne. Hvis du vil være med til at præge debatten, så skriv dine spørgsmål i kommentarfeltet nederst her på sitet, så kan det være, at netop dit spørgsmål kommer med.

 

Lars Fridberg fungerer som mediator i de 24 timer i Vandtårnet, og vil forsøge at støtte og måske inspirere deltagerne i deres arbejde med projektet. Han ejer firmaet InnovationDesign, der løser strategiske rådgivningsopgaver for virksomheder og organisationer. Lars er en af bagmændene til ideerne omkring programkonceptet.

 

Tine Götzsche er ud over sin uddannelse som journalist, erhvervssproglig korrespondent i spansk og fransk og har læst økonomi i Madrid. Hun har været fast vært og ideudvikler på DR2 Udland og er i foråret 2010 har hun indtaget værtsstolen på TV-Avisen på DR1 - men denne gang lærer du hende at kende som vært på "Et Døgn for Danmark" direkte fra Tønder vandtårn.

 

Danmark knkker.png

 

UPDATE 10. maj

et dgn logo.png

RESULTATET

 

Danmark - et helt land

 

Grundlaget for en forbedring af forholdene i de såkaldte udkantsområder er, at der er vækst i hele landet. Det drejer sig med andre ord ikke om at flytte vækst ud af byerne, men om at sørge for, at hele Danmark kommer i vækst til fordel for både land og by, så Danmark forbliver et helt land.

 

Erhvervsudvikling:

 

Vi skal som land blive bedre til at forstå det globale marked og de konsekvenser det har for os. Vi er nødt til at fokusere på højere produktivitet og på bedre konkurrenceevne.

 

Derfor foreslår vi, at utidssvarende restriktioner for erhvervslivet fjernes, for eksempel for turisme, landbrug og fiskeri, ligesom der skal satses på en langt mere effektiv og hurtig sagsbehandling af ansøgninger om etablering og udvidelse.

 

Grøn vækst, klimaproblematik og ny teknologi betyder, at der ligger store muligheder for landbrugserhvervet i nye produktionsformer, hvor produktionen i dag hovedsagelig er fødevarer, herunder biogas og bioetanol. Disse nye muligheder skal fremmes.

 

Innovation og iværksætteri skal styrkes.

Vi foreslår ”SU” til vækstiværksættere, som kan være finansieret af de regionale vækstfora som led i de kommende partnerskabsaftaler.

Initiativer af denne art skal bruges til at sparke nyt i gang og er således midlertidige foranstaltninger.

Vi vil undersøge om eksisterende ordninger i højere grad kan fremme væksten i yderområderne.

 

”Udkantsområdernes” potentiale i oplevelsesøkonomien skal udvikles, og det skal blandt andet ske via helårsoplevelsesturisme, totaloplevelser og oplevelsesfyrtårne.

 

 

 

 

Infrastruktur:

 

Den fysiske infrastruktur skal forbedres. Der skal være ordentlige vejforbindelser og bedre adgang til offentlig transport, så vi fremmer muligheden for at pendle

 

Den digitale infrastruktur fjerner afstandene og er afgørende for virksomheder, der agter at bosætte sig i landområder, for pendlere, der vil arbejde hjemmefra, for fjernundervisning og for muligheden for at anvende for eksempel medicin som supplement til det generelle sundhedstilbud. Derfor anbefaler vi adgang til at højhastighedsbredbånd overalt i landet.

 

 

Uddannelse og forskning:

 

Vi ønsker attraktive og tilgængelige uddannelsesmiljøer, for eksempel i form af campusdannelser med samarbejde mellem ungdomsuddannelser.

 

Konkret foreslår vi, at vi fjerner loftet over pendlerrabatten og på den måde giver de studerende fuldt befordringsfradrag.

 

Vi vil desuden udbrede anvendelsen af ”udkantstaksametre” fra gymnasier og erhvervsuddannelser til mellemuddannelser.

 

Vi skal blive bedre til at sørge for, at den viden, der er på universiteterne også breder sig til virksomhederne. Derfor bør universiteter og højere læreanstalter, evt. gennem de Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS) som en del af deres virke indgå i konkrete udviklingssamarbejder med erhvervsvirksomheder i deres respektive regioner, så udviklings- og forskningsmidlerne giver reel vækst.

 

Det gode liv udenfor byerne:

Kommunerne bør i egen interesse og af hensyn til de smuldrende landsbyer være mere large i forhold til dispensation fra bopælspligten - de såkaldte ”second homes”. Landområderne skal være attraktive bosætningssteder. Det skal være lettere at bevare de små skoler (specielt på de lavere klassetrin, måske i samarbejde med en børneinstitution) - og evt. som filial af større skoler.

 

Der skal være reel tryghed på sundhedsområdet, når det gælder akuthjælp.

 

Kommunerne bør målbevidst arbejde på at understøtte naturlige kraftcentre, der skaber vækst i de omkringliggende landområder.

 

Og så opfordrer vi til, at vi alle sammen lytter til Ærøs turist- og erhvervsdirektør, Carl Jørgen Heide, der på DRs blog har skrevet:

 

”Vi fokuserer på alt det, der går godt, alt det vi kan, alt det vi er gode til og det har en effekt. Vi har stoppet affolkningen (...) Vi er ikke et udkantsområde (...) Vi kan det vi vil. TANKEMAILS

Name: *

Email: *

* Skal udfyldes
 

SECOND TO NONE