For bestyrelser, direktioner og ledergrupper!

 

Vores A-kæde har erfaringerne, kompetencen og kapaciteten til en validering af virksomhedens ”business plan” ofte kaldet strategi.

Formålet er ofte indlysende – ønsket eller behovet for et uvildigt supplement til egne analyser og øget værdiskabelse, men også at højne strategiens reliabilitet samt ikke mindst en verificering af indsatsområderne i relation til en effektiv eksekvering.

 

Vores Service Client Team sammensættes ad´ hoc efter organisationens branche og andre særlige vilkår og programmets endelige tilrettelæggelse sker i samråd med virksomheden.

Ressourcetrækket for den enkelte virksomhed varierer selvfølgelig primært, som følge af kompleksitetsniveauet i de enkelte forretningsområder og -modeller, men erfaringsvis berammer vi 1 dag til selve gennemførelsen, samt tilsvarende til forberedelse og tilrettelæggelse.

 

Har I lyst til supplerende informationer - send os en mail og vi vil vende tilbage med supplerende informationer og en dialog omkring House of Excellence konceptet.

 

 

 

Send en mail vedrørende House of Excellence.

 

 

 

 

 TANKEMAILS

Name: *

Email: *

* Skal udfyldes
 

SECOND TO NONE