De sidste sten er ved at være på plads. Arbejdstitlen på projektet har været Mig, Mozart og konsulentrollen.

Epilog 

 

På den ene side er der nogen der mener at musikalsk intelligens…

 

Denne intelligenstype er særligt udviklet hos sådanne mennesker, der arbejder med musik i enhver form: toner, melodi og rytme. "Den selvstændigt skabende komponist er arketypen på musikalsk intelligens. Musikalitet er nok den gave, som åbenbares tidligst i barndommen.”  

Det specielle ved musikalitet er, at den som ingen anden intelligens er uafhængig af de andre intelligenstyper. Der findes autistiske børn, som udviser store musikalske evner, men som ikke evner at kommunikere med omverdenen. Omvendt findes der mange eksempler på mennesker, som "ikke ejer en tone i livet", men som alligevel klarer sig godt. Der er dog en vis sammenhæng mellem sproglighed og musikalitet, idet sproget ofte har rytme og musik som iboende egenskab. Musik understøtter således sprogindlæring. Der ligger også megen matematik gemt i musik.

 

Musikalsk intelligens er karakteriseret ved / specialiseret i flg. underkategorier:

Påskønnelse af musik. Dvs. man kan have en glimrende forståelse for musikkens struktur uden selv at udøve musik.      Indre skemaer, som fungerer som "rammer" ved lytning til musik.

Følsomhed for lyde.

Genkendelse, skabelse og gengivelse af melodi/rytme.

Evne til at sanse de karakteristiske kvaliteter ved en tone.

Intuition, dvs. forståelse i helheder mere end i enkeltdele. Umusikalske mennesker er sjældent særligt intuitive.

Analytiske evner, så man kan skille og beskrive helhedsoplevelsen i enkeltdele.

 

Børn af denne type er meget bevidste om lyde, som andre ikke lægger mærke til. Ofte er de meget kritiske lyttere. De elsker selv at lave lyde enten instrumentalt eller ved at nynne, synge eller fraværende tromme fingrene mod bordet.

 

Den afrikanske kultur understøtter musikalitet mere end nogen anden kultur. Men ellers er musik en vigtig bestanddel af en hvilken som helst kultur, f.eks. i tilbedelse af det guddommelige, ceremonier, fester og ritualer som f.eks. bryllupper og begravelser. Musik har en sjælden evne til at ændre vores sindstilstand.

 

På den anden side er der nogen der mener at musikalsk intelligens…

 

Journalist Jens Lenler har i Politiken fra den 14. september 2007 et langt interview med ph.d. i neurologi Daniel J. Levitin, der tidligere var producer, lejlighedsvis musikskribent og anmelder. Han har blandt andet produceret for The Grateful Dead, Blue Öyster, Cult, Santana og Chris Isaak - han skruede eksempelvis på knapperne, da megahittet "Wicked Game" blev indspillet.

 Nu har Levitin så griflet en populærvidenskabelig bog ved navn "This Is Your Brain On Music: The Science Of A Human Obsession". Værket har allerede høstet ros og fine anmeldelser både blandt lægfolk og hos akademikerne. Det er i den anledning, at interviewet i Politiken er kommet i stand.

 

 En af Levitins kæpheste er undersøgelsen af begrebet talent. Han forsøger i sin bog at nedtone myten om talent - det hele handler om timer i øvelokalet siger han: "Der er intet i neuro-forskningen, der tyder på, at der findes særlige musikalske gener, eller noget specielt i hjernen, som dygtige musikere har fra fødslen."

 "Vores profession påvirker vores hjerner, hvad enten vi er skakspillere, atleter kunstmalere eller musikere. En mand som Chris Isaak har formentlig ikke magiske musikcentre i hjernen fra fødslen. Men han har fået nogle forbindelser i hjernen, der kommer af årtiers arbejde med musik", siger Levitin til Politiken. Det er disse forbindelser, man kan stimulere ved at gå tidligt i gang med at øve sig på det ene eller andet, og så på den måde opbygge sit "talent".

 Levitins undersøgelser viser dermed, at antallet af øvetimer stort set afgør, hvor god man bliver. Dog kan der være forskel på folks medfødte evne til at koncentrere sig, være tålmodig og at huske ting, medgiver Daniel Levitin.

 

Hvad vil vi så med den epilog!

Vi vil tilbyde øvetimer for erfarne konsulenter med det formål at styrke evnen, lysten og viljen til at komponere løsninger.

 

Vi vil tilbyde et udviklingsforløb med fokus på musikalitet i konsulentrollen.

 

Vi vil sætte en række scener med fokus på de analytiske aspekter af helheden, så man kan skille og beskrive helhedsoplevelsen i enkeltdele.

 

Vi vil sætte fokus på evnen til at sanse de karakteristiske kvaliteter ved en tone, et udsagn, en oplysning, en pause etc..

 

Vi vil jagte en påskønnelse af musik. Det vil sige jagte en større forståelse for musikkens struktur uden selv nødvendigvis at udøve musik.

 

Vi vil udvikle følsomheden for lyde, genkendelse, skabelse og gengivelse af melodier/rytmer i konsulentarbejdet.

 

Vi vil jagte intuitionen dvs. forståelsen i helheder mere end i enkeltdele.

 

Vi vil udvikle musikalske konsulenter der komponerer oplevelser for andre mennesker og skaber stemninger, der fører til mere end gennemsnitlige resultater.

 

Vi ved talenterne er der, vi har mødt dem - så hvad enten det medfødt eller udviklet - er vi af den opfattelse, at en styrkelse af konsulentkonsulentrollen ikke kun vil være til gavn for den enkelte med for os alle.

 

Det er vores intention med dette initiativ.

 

Vi forestiller os

At du har arbejdet i flere år i konsulentrollen. At du har erfaringer med forskellige koncepter, værktøjer og modeller samt en del proceserfaringer, men samtidig et brændende ønske om fortsat at udvikle egne metoder og værktøjer i tilgangen til opgaverne. Du har måske tillige en konsulentuddannelse eller anden kompetencegivende uddannelse i rygsækken. Det kunne også være, at du bare havde lyst til medvirke i dette initiativ.

 

At udviklingsforløbet gennemføres som en række workshops gennemført efter Master-Class princippet. De enkelte workshops tilrettelægges over en periode på 1 år med 6 samlinger af et døgns varighed. Master-Class principperne er beskrevet i særligt bilag. Opstart efetråret 2010.

 

De enkelte workshops tilrettelægges som træningslejr hvor vekslende ressourcepersonen sætter keglerne op for bestemte øvelser, og hvor arbejdes med egne kompositionsforslag og/eller ideer. Netværk og erfaringsudveksling vil naturligt indgå i disse samlinger.

 

Vi vil sideløbende med de fælles øvelser gennemføre personlig rådgivning i forhold de konkrete udviklingsprojekter og forestiller og på den baggrund at arbejde i hold af 4 med et samlet hold på max. 12.

 

Vi forestiller os at holdet i samspil med os tager medejerskab på fastlæggelsen af dele af det konkrete indhold på fremtidige samlinger.

 

Der gennemføres et interview med den enkelte i forbindelse med tilmelding og forud for opstarten på den første samling.

 TANKEMAILS

Name: *

Email: *

* Skal udfyldes
 

SECOND TO NONE