1221396863_resized.jpg   En Hvis sandhed om lederskab

 

Vore strejfkorps´ sammensætning var højst uregelmæssig og indviklet. Forholdene var forskellige hver gang, så intet system kunne bringes til at passe blot to gange i træk; vore mangesidighed narrede fjendens efterretningsvæsen og bragte dem bort fra sporet. Når bataljoner og divisioner var lige store og inddelt efter samme principper, kunne et efterretningsvæsen udrette noget, for af ligene fra tre kompagnier kunne man slutte sig afdelingens størrelse og sammensætning. Vore styrker var derimod ikke til at beregne, fordi deres sammensætning blev bestemt af tilfældigheder. Vi tjente et fælles ideal og appellerede ikke til kappestriden mellem stammerne; derfor kunne vi ikke vente nogen esprit de corps. Det, der gør normale soldater til en kaste, er enten høj betaling i form af penge, klæder og privilegier eller den foragt, der vises dem og som sætter dem udenfor. Enhver af vore soldater kunne gå ustraffet hjem, hvis hans overbevisning ikke strakte til længere; vor eneste kontrakt var æresforpligtigelsen.   

Bearbejdet inspiration fra T.E. Lawrence, Visdommens syv søjler. (March på stedet)

 

 

 TANKEMAILS

Name: *

Email: *

* Skal udfyldes
 

SECOND TO NONE