- et udtryk for den fysiske ramme i og omkring nuværende anlæg, der i mange år fremover vil præge vores udfoldelse, når det handler om idrætsaktiviteter, kultur- og fritidsoplevelser. "Tre i én" som et begreb, der samler aktivitetsmulighederne på tværs af idræt, kultur og fritid.

 

Vi har i tæt samspil med andre kompetencer og kapaciteter bidraget til flere udviklingsprojekter af denne karakter, og således skabt løsninger med afsæt i de stedbundne ressourcer.

 

Respekten for forskelligheden i og områdets (de små landsbyer, bydelen eller en egns) særegne vilkår og kompetencer, er efter vores opfattelse en altafgørende faktor for, at skabe robuste og samtidig fleksible og længerevarende løsninger på de udfoldelsesbehov, som møder os alle og som mange søger at finde svar på i øjeblikket.

 

I den kontekst oplever vi ikke der findes standartløsninger, hverken på driften eller udviklingen af disse anlæg. Så den egentlige udfordring er, ikke at falde for den fristelse, men have modet til at udvikle unikke og skræddersyede modeller.

 

Idrætskulturelle anlæg efter mål.

 

 

 

 TANKEMAILS

Name: *

Email: *

* Skal udfyldes
 

SECOND TO NONE